Бакалаврська робота

36
Время чтения: 3 минуты

 

Бакалаврат – перший етап здобуття вищої освіти. Як ви розумієте, без дипломних робіт тут не обійтися. Кращою форми перевірки знань, навичок та інших атрибутів «дорослості» студента не винайшли. Маємо те, що маємо. Значить, будемо вирішувати поставлені завдання.

 

Що таке бакалаврська робота?

 

Під бакалаврської роботою (вона ж – диплом, проект) розуміється кваліфікуюча атестація в письмовій формі, яка підлягає захисту і готується з метою отримати ступінь бакалавра. Після модернізації освітнього процесу наступним кроком є ​​магістратура.

 

У нормативах позначені наступні завдання:

 • розширити і поглибити теоретичні знання;
 • продемонструвати практичні навички проведення досліджень і розрахунків;
 • виконати професійні завдання;
 • показати, як можна застосовувати отримані знання у вирішенні конкретних ситуацій на виробництві, в галузі;
 • закріпити і систематизувати знання.

 

Ці формальні і сухі пункти говорять про одне – значимість дослідження, адже без нього не буде диплома. Таке студентське завдання пишеться після четвертого курсу. Якщо розглядати з точки зору перспективи, проект може лежати в основі майбутньої магістерської або навіть дисертації.

 

За статистикою найбільша кількість бюджетних місць на бакалаврат – в освіті та пед.наукам.  Далі йде інформатика і обчислювальна техніка, факультети сільського, лісового і рибного господарства, економіка і управління.

 

Структура бакалаврської роботи

 

Дослідницька праця має досить зрозумілу і традиційну структуру написання:

 • вступна частина або введення – задає ритм, містить завдання, цілі, актуальність, методологію;
 • основна частина – розділи та підрозділи – поділяються на теоретичну і практичну. Це безпосереднє дослідження в самому прямому його значенні;
 • висновок – підсумовує висновки, узагальнює, є смисловим підсумком, вказує на реалізації поставлених завдань і цілей, підтвердження гіпотези;
 • список літератури – правильно оформлений перелік використаних джерел, на які є посилання і вказівки в основному тексті;
 • додатки – будь-які роз’яснювальні таблиці, графіки, схеми, ілюстрації.

 

Це головні блоки. Однак ними ВКР не обмежується. Потрібно титульний лист з оформленням відповідно до стандартів, зміст (він ж план), за необхідності – список використовуваних в тексті скорочень.

 

Цікаво! Після реформи в Україні немає поняття неповної вищої освіти. Поділ на неповну, базову та повну застарілий. Бакалавр – це людина, яка отримала повноцінний диплом першого рівня.

 

Вимоги до оформлення бакалаврської роботи

 

Головним документом, в якому відображаються всі правила, є методичні рекомендації. На них потрібно рівнятися в першу чергу. Де брати? На кафедрі або у керівника. Загальні стандарти закріплює ДСТУ. Оформлення бібліографічних посилань і загальні правила їх складання містяться в стандарті № 8302:15.

 

Загальні нормативи:

 • робота обсягом – 60 -80 сторінок стандартного формату А4, з полуторним інтервалом, вирівнюванням по ширині і 14 кеглем;
 • поля – 3/1/2/2 см. Зліва, справа, знизу і зверху;
 • стиль – науковий;
 • абзаци – є, стандартні;
 • заголовки – H2 в форматуванні Ворд, чорний колір;
 • таблиці розміром більш ніж пів сторінки – на окремому аркуші;
 • виноски – не більше 2-3 на сторінку;
 • нумерація аркушів у правому верхньому куті.

 

Приблизне співвідношення розділів: перший – 3 підрозділи, другий – 2-3 підрозділи. Необхідно кожну розділ і підрозділ розміщувати з нового рядка. Титульна сторінка не нумерується.

 

Важливо! Унікальність – не менше 75%. Краще вище. Перевірка повинна здійснюватися за всіма загальноприйнятим системам Антиплагіат, інакше може виникнути неприємний сюрприз.

 

Захист бакалавра

 

Захист кваліфікаційної роботи триває 20-25 хвилин. Це загальний час. Сама промова дипломника повинна тривати не більше 10 хвилин. Основою захисту є доповідь і її презентація. Оцінці підлягає науковий рівень, зроблені висновки, конкретні практичні пропозиції, аргументованість, чіткість, достовірність.

 

Студент готує роздатковий матеріал і слайди презентації. Вони повинні доповнювати промову і повністю відповідати змісту. Захист супроводжується питаннями. До цього потрібно бути готовим і психологічно, і теоретично. Пам’ятайте, навіть сама грамотна і цікава наукова праця може бути недооцінена через невиразність промови на захисті.

 

Оцінки оголошуються в день захисту. Складається протокол засідання комісії. Один екземпляр бакалаврських КР зберігається на кафедрі. Головна порада – прорепетируйте промову напередодні, і, бажано, не один раз.

 

Виникли труднощі? Звертайтеся в компанію «Диплом-Центр». Ми – головні помічники студентів, завжди готові прийти на допомогу. Досягайте своїх цілей легко і швидко!

Залиште відгук

Ваш e-mail не буде опублікований

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ