Методи дослідження у курсовій роботі

Щоб отримати за курсову позначку “відмінно”, необхідно обов’язково відобразити на перших сторінках методи, які були використані для проведення дослідження. Коли пишеш роботу і замислюєшся про те, як зібрати матеріал, зовсім не думаєш про те, як називається той чи інший підхід до розгляду проблеми, отримання потрібної інформації тощо. І тому, коли настає час написання цієї частини курсової, студенти часто впадають у ступор. Як правильно називається той чи інший метод і в чому його суть? Як вибрати той метод, який дозволить отримати максимально повну та достовірну інформацію? Ці та багато інших питань є актуальними для кожного, хто ще не встиг прочитати нашу статтю. Ми підготували для вас екскурс методами, які можуть бути використані в курсовій та особливостях їх застосування.

 

Що таке методи дослідження в курсовій?

Під методом дослідження слід розуміти спосіб отримання знань і навичок, а також розширення теоретичної бази по об’єкту, що цікавить. Саме використання методів дозволяє досягти поставленої мети та впоратися з вирішенням завдань, які були поставлені студентом на основі обраної курсової теми.

 

Види та класифікація методів дослідження

Методів, які використовуються під час написання курсової, існує величезна кількість. Однак, далеко не всі вони використовуються для підготовки тієї чи іншої курсової роботи. Вибір методів безпосередньо залежить від спеціальності, обраної теми дослідження, а також постановки мети та завдань курсової.

Класифікувати методи дослідження можна з різних підстав. Так, методи можна розділити на загальнонаукові та приватно-наукові. Перший вид може використовуватися при підготовці роботи з будь-якої галузі науки, а ось приватно-наукові – це ті методи, які можуть бути використані при розгляді питань, що стосуються певної сфери. А ще методи можна поділити на:

  • теоретичні. Ці методи дозволяють автору здійснювати докладний аналіз різних фактів, створювати уявні моделі і лише. До цієї групи входять такі методи, як: синтез, узагальнення, аналогія, індукція, абстрагування тощо;
  • практичні. Це та група методів, які допомагають автору у здійсненні фіксації та опису фактів явища, а також пошуку зв’язку між ними. Сюди належать такі методи: спостереження, опитування, опис, суцільна вибірка тощо.

 

Як відбирати методи дослідження для курсової?

Заплутатися у всьому різноманітті методів дуже просто. При виборі методів варто керуватися такими критеріями:

  • відповідність принципам наукових досліджень;
  • наукова обґрунтованість застосування того чи іншого методу, коли інтерес становить певний об’єкт і, відповідно, предмет дослідження;
  • відповідність вибраних методів логіці розгляду;
  • зв’язок обраного методу дослідження з іншими методами.

 

Як оформляти методи дослідження у курсовій?

Методологія курсової визначається у вступі курсової. Давати визначення кожному методу не потрібно, так само як і визначати його місце в системі методів, необхідно лише перерахувати ті, які були використані для підготовки курсової. Проте, варто чітко та лаконічно визначити ті питання, які були вирішені з використанням того чи іншого методу, тому обійтися поверхневими знаннями не вийде. Для кращого розуміння наведемо кілька прикладів, як можна прописати методи в рамках однієї і тієї ж навчальної дисципліни:

 

  1. У курсовій, присвяченій дослідженню порядку присвоєння спеціальних звань поліцейським, методологію можна прописати так: “Методологічну базу курсової роботи складає сукупність загальнонаукових та особливих способів та прийомів наукового пізнання. Аналітичний метод дозволив розкрити організаційні питання порядку присвоєння спеціальних звань поліцейським, визначити сутність та види спеціальних звань у поліції. Особливості присвоєння первинних та чергових спеціальних звань були узагальнені у роботі за допомогою використання порівняльно-правового та формально-логічного методів. Аналітичний та теоретико-прогностичний методи були використані при обробці напрямів удосконалення кадрової роботи в поліції”.

 

  1. Курсова робота на тему “Обмеження, пов’язані зі службою у національній поліції України” може містити вступ, у якому методологія буде викладена таким чином: “Під час написання даної роботи використовувалися такі методи: дослідження правової характеристики понять “служба в поліції”, “обмеження” вдалося завдяки використанню формально-юридичного методу та методу системного аналізу; метод прогнозування через аналіз внутрішніх та зовнішніх зв’язків дозволив сформувати методологічний інструментарій дослідження та визначити коло поставлених завдань; за допомогою діалектичного та логіко-семантичного методів було розкрито предмет та межі аналізованої проблематики”.

 

  1. У курсовій «Застосування спеціальних засобів співробітниками національної поліції України» методи можна прописати так: “Згідно з цілями та завданнями дослідження в роботі використовувалися як загальнонаукові методи (діалектичний, системний аналіз, структурно-функціональний тощо), так і спеціальні (порівняно) -правовий, документальний аналіз та інші)”.

 

  1. У курсовій “Превентивна діяльність національної поліції України” методи можна викласти так: “Методологічну базу курсової роботи складає сукупність загальнонаукових та особливих способів та прийомів наукового пізнання. Аналітичний метод дозволив розкрити організаційні заходи поліції щодо здійснення поліцією превентивних заходів, визначити сутність взаємодії поліції з державними органами, установами та громадськістю щодо забезпечення превентивних заходів. Особливості застосування превентивних заходів узагальнені за допомогою використання порівняльно-правового та формально-логічного методів. Аналітичний та теоретико-прогностичний методи використано при обробці напрямів удосконалення превентивної діяльності поліції”.

 

Вивчення методів – те, що потребує чимало часу, адже їх є дуже багато. Однак на цьому біди студентів не закінчуються, адже курсова робота передбачає добір актуальної літератури з обраної теми дослідження, визначення мети та завдань, підготовку якісного тексту, який не містить плагіату та відрізняється високим рівнем унікальності тощо. Якщо вам не хочеться витрачати особистий час на все це або обрана тема виявилася занадто складною для розуміння, тоді найкращим рішенням буде замовити курсову роботу в нашій компанії. Ми гарантуємо, що виконаємо поставлене перед нами завдання у певний термін і повірте, курсова буде ідеальною. У нас ви можете замовити курсову з менеджменту, бухгалтерського обліку, юриспруденції, психології, культурології, реклами та не тільки.

Залиште коментар до статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Right Menu Icon