Основні види методів досліджень в дипломній роботі

metodi-issledovaniya-v-diplomnoy

Процес написання дипломної роботи складний і ємний, тому іноді можна заплутатися в її особливостях і ключових нюансах. Наприклад, особливої ​​уваги вимагають методи, які задіяні для дослідження об’єкта чи предмета, що стали основою вашої праці. А про те, які вони бувають і як їх задіяти далі в статті.

 

Які можуть бути способи дослідження?

Дослідження, що проводиться вами, не може не базуватися на методах. Вони є його основою, що дозволяють задіяти ті можливості, які призведуть до отримання практичного чи теоретичного результату. У процесі вивчення та проведення дослідження часто використовують лише два види методик – загальні та приватні, які також називаються теоретичними та практичними методами.

Загальні, вони ж теоретичні методи, використовуються з давніх-давен. Цікаво, що навіть античні філософи Греції застосовували їх для своїх розробок та досліджень. Теоретичні методології для дипломної роботи вважаються базовими, що оптимально підходять під будь-яку сферу діяльності – від гуманітарних наук до вищої математики і не тільки.

Загальнонаукові методи поділяються на такі різновиди:

Метод

Суть

Аналіз Описує предмет/об’єкт, який для зручності може бути поділений на складові фрагменти, розбирає його особливості та нюанси
Синтез Вивчення окремо взятих фрагментів та елементів предмета для їх подальшого з’єднання разом
Порівняння Порівняння предмета з іншими для отримання відмінних або відповідних характеристик
Моделювання Об’єкт розміщується в штучно створених умовах для моделювання певних ситуацій
Дедукція Отримання реальних висновків за допомогою достовірних фактів, ґрунтуючись на актуальних даних
Індукція Заснований на пошуку фактів у результаті роздумів, що не базуються на реальних фактах
Узагальнення Об’єкт аналізується за допомогою певних дрібних ознак, а потім вони зводяться до єдиного цілого
Класифікація Досліджуваний предмет поділяється на певні категорії та групи через його характеристики, зовнішні властивості тощо
Абстрагування Робиться акцент на певній властивості об’єкта, без урахування інших його характеристик
Формалізація Для вивчення предмета використовуються моделі з математики та точних наук, символи та формули
Конкретизація Об’єкт/предмет піддається вивченню в реальних умовах
Аналогія Виділяється основна ознака/критерій оцінки, за якою здійснюється пошук серед інших предметів

Якщо ви вибираєте загальнонаукові методи, пам’ятайте, що у вашій роботі їх має бути не менше двох, бажано – більше.

 

Які методи дослідження написати у дипломній?

Якщо ви вже визначилися з тематикою своєї дипломної роботи, необхідно подумати і про те, які саме методи ви використовуватимете для вивчення її об’єкта та предмета, що лягли в основу вашого дослідження.

Але як правильно вибрати метод? Тут все залежить безпосередньо від тематики та сфери, в якій ви пишете дипломну роботу. Гуманітарні науки мають можливість проведення дослідження виключно на загальнонаукових методологіях, тоді як математика, фізика та інші точні науки з більшою ймовірністю вимагатимуть від вас застосування практичних методик.

Найкраще, що ви можете зробити – це звернутися до свого наукового керівника, який допоможе з підбором правильних та доречних методик у вашій роботі.

 

Які бувають практичні методи дослідження?

Для дослідження предметів та об’єктів, які лягають в основу дипломної роботи, можуть застосовуватись також і приватні методики. Вони спираються на проведення певних маніпуляцій з об’єктом, що використовуються для того, щоб зібрати про нього більше інформації. Наприклад, за допомогою практичних методик можна знайти закономірності між окремими групами об’єктів, створити свою гіпотезу і не лише.

Більше про практичні методи дослідження ви дізнаєтесь із таблиці:

Метод

Суть

Спостереження Спостереження за об’єктом у реальних або штучних умовах для отримання даних про його особливості
Порівняння Два предмети порівнюються за певною ознакою для пошуку відмінностей чи схожості
Вимірювання Фіксація будь-яких параметрів об’єкта, для чого використовуються загальноприйняті системи вимірювання
Експеримент Отримані в результаті спостереження дані підтверджуються за допомогою створення тієї самої ситуації
Моделювання Створення зменшеної моделі реального об’єкта для пошуку його недоліків та удосконалення
Бесіда Пряма розмова з людиною для пошуку необхідної інформації
Опитування Опитування людини за заздалегідь підготовленою схемою питань
Опис Об’єкт/предмет описується з погляду його характеристик та зовнішнього вигляду

Без практичних методів у дипломній роботі не обійтися, особливо, якщо вона має дослідницьку частину.

 

Що писати у методах дослідження?

Головне, що слід пам’ятати – методи вивчення та аналізу, які ви використовуєте у своїй роботі, повинні повністю відповідати її тематиці. А тому в основному блоці диплома варто спочатку розкрити завдання та цілі, які ставляться перед вами, а потім, спираючись на них, скласти короткий список методик.

Не обов’язково у цьому блоці ретельно розписувати всі особливості методу, достатньо правильно сформулювати та згадати його.

Підсумовуючи, відзначимо, що методи дослідження, які можуть задіятися студентами під час написання диплома, дуже великі та різноманітні. Від того, який з них ви підберете, безпосередньо залежатиме успіх вашої роботи, а також отримані результати.

А щоб не доводилося вникати у складність написання різних студентських робіт, можна скористатися послугами професіоналів. Наприклад, замовити дипломну роботу в компанії Диплом Центр, яка гарантує її високу унікальність та швидкість написання!

 

  • Що таке спосіб дослідження?

Метод – це певний принцип і схема дій, які застосовуються для отримання інформації про об’єкт, що вивчається.

  • Які види методів бувають?

Методики поділяються на дві великі категорії – загальні та приватні.

Залиште коментар до статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Right Menu Icon