Освітні Реформи 2023-2024: Шлях до Змін

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті №10177 від 23.10.2023 сьогодні є одним із найобговорюваніших серед освітян й не тільки. Й це зовсім не дивно, адже зміни, які ним передбачено, є доволі суттєвими й передбачають повне реформування системи освіти.

Так, відповідно до законопроекту від 23 жовтня, який було подано Д.Шмигалем, передбачається:

 

Внесення змін до Закону України “Про відпустки”

Перелік змін щодо строків доволі великий, зазначимо деякі з них. Так, наприклад, на період підготовки та захисту кваліфікаційної роботи студентам, які здобувають за дистанційною, вечірньою та заочною формами здобуття освіти фахову передвищу освіту, – 2 місяці, вищу освіту – 4 місяці тощо.

 

Внесення змін до Закону України “Про освіту”

Передбачено зміни в навантаженні одного навчального року. Планується визначити обсяг навчальних занять в одному кредиті ЄКТС навчальної дисципліни на рівні не менше 10 годин для початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня та не менше 8 годин для другого (магістерського) рівня та третього (освітньо-наукового та освітньо-творчого) рівня вищої освіти за денною або дуальною формою здобуття вищої освіти (це максимально комфортно, адже такої “можливості” як залишення більшості тем на самоопрацювання більше не буде – звичайно ж у разі прийняття Закону). Навантаження становить як правило 60 ЄКТС. Для порівняння наразі в законодавстві встановлено виключно розмір розрахункового навантаження –  60 ЄКТС. З огляду на це та інші пропозиції (які стосуються введення таких термінів, як “міждисциплінарна предметна область”, “предметна спеціальність”, “склад предметної області” тощо) передбачається можливість варіювання строків навчання для студентів.

Так, на основі навчального плану у визначеному закладом вищої освіти порядку для кожного здобувача вищої освіти розробляються та затверджуються індивідуальні навчальні плани на кожний рік навчання. Такий план може передбачати навантаження в обсязі не менше 30 ЄКТС і не більше 80 ЄКТС для початкового рівня, першого та другого рівнів вищої освіти. З огляду на це навчання на бакалавраті може продовжуватись від 3 до 6 років, що є максимально зручним для людей.

Причинами тому є складність опанування програми навчання в стислі терміни, підвищений емоційний вплив пов’язаний з введенням на території держави воєнного стану, висока вартість навчання, коли мова йде про навчання за кошти фізичних осіб тощо. 

Наступна важлива зміна стосується вибору майбутньої спеціальності. Законом передбачається створення більш комфортних умов для абітурієнтів через призму обрання майбутньої професії. Насправді визначитись з тим, чого прагне душа у віці 16-17 років вкрай важко й доволі часто люди обирають вищий навчальний заклад, ґрунтуючись на порадах батьків чи виборі своїх однокласників, або ж керуються престижністю закладу – як результат бажання відрахуватись, відсутність бажання вивчати обрані предмети, складності у розумінні тих чи інших предметів тощо. Й саме тому пропонується створення можливості вступити до закладу вищої освіти на певну галузь і після проходження 120 кредитів вже зробити вибір спеціальності.

Наступний пункт, який заслуговує на увагу – дистанційна форма навчання замість заочної. Передбачено, що освітня діяльність за заочною та вечірньою формами здобуття освіти, що провадиться закладами вищої та фахової передвищої освіти і започаткована до 2023 року включно, продовжується в межах строку навчання за певною освітньою програмою з видачею документа про вищу освіту відповідно до законодавства. Останній прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра за заочною та вечірньою формами здобуття освіти проводиться в 2023 році.

Необхідність таких змін зумовлена прагненням позбутися радянських пережитків. Крім того, дистанційне навчання зарекомендувало себе з якнайкращого боку за часи пандемії та період воєнного стану. Воно дозволяє вибирати час та місце проведення занять. Це дозволяє планувати свій час в максимально комфортному режимі. 

Торкнуться зміни й вибіркових курсів – щодо регульованих спеціальностей планується ввести обмеження й встановити 10% вибіркових курсів (замість 25%), що нерегульованих -навпаки збільшити обсяги й встановити їх в діапазоні 25-50%. Нагадуємо, що до регульованих спеціальностей відносяться: право, атомна енергетика, медицина, військова служба. До нерегульованих: фінанси, філологія, кібернетика тощо.

 

Перспективи прийняття Закону

Проєкт акту не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, соціально-трудової сфери тощо, а також було погоджено Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій листом від 16.03.2023 № 007-1-860. Саме тому жодних перешкод у правовій площині не може бути.

Варто відзначити, що даний Закон є галузевим й тому його прийняття ніяким чином не торкатиметься питань, які наразі стосуються забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, питань розвитку регіонів нашої країни, громадського здоров’я, екології тощо. Він покликаний виключно регулювати питання освіти в Україні та сприяти підвищенню рівня комфорту її здобуття. Принаймні така інформація міститься у Пояснювальній записці до Закону.

В той же час критичний аналіз змісту поданого законопроєкту дозволяє зробити висновки, що запропоновані реформи сприятимуть підвищенню рівня обізнаності населення, отриманню у більшому обсязі інформації щодо конкретної спеціалізації й в кінцевому результаті все ж таки матимуть вплив на визначення рівня зайнятості населення й формування ринку праці. Це, що стосується змін в кількості кредитів тощо. Що ж до відміни заочної форми навчання, то необхідність таких змін є доволі сумнівною та викликає резонанс серед населення. Остаточне рішення ще не прийнято, оскільки законопроєкт опрацьовується в Комітеті.

 

Залиште коментар до статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Right Menu Icon