Як оформлювати таблиці у курсовій роботі?

87
Время чтения: 3 минуты

Хороша курсова робота – не тільки текст, але ще і правильне оформлення. У тому числі таблиць. Незважаючи на наявність єдиних стандартів, в цьому питанні часто плутаються навіть досвідчені автори. Ми ж постараємося доступно позначити головні моменти.

 

Загальні рекомендації з оформлення таблиць у курсовій роботі

 

Найпоширеніша помилка – невідповідність таблиць абзацам, в яких вони названі. Запам’ятайте, кожна таблиця повинна розміщуватися відразу після «свого» абзацу. Є виняток – це винесення такого візуального матеріалу в Додатки.

 

Таблиці не завжди вміщаються на один аркуш, що цілком логічно. За загальним правилом їх не рекомендується розривати. Краще залиште місце і перенесіть дані на новий аркуш. І не заповнюйте утворену порожнечу новими абзацами.

 

Якщо пробіл після перенесення займає більше половини сторінки або таблиця не вміщується на одному аркуші, тоді доречний її поділ. При цьому не рвіть речення та рядки. Заголовки стовпців і боковики дублюються на кожному аркуші.

 

Важливо! Таблиця не може бути завершенням підрозділу, пункту або розділу. Після неї обов’язково повинен слідувати текст. Це може бути висновок чи узагальнення.

 

Всі таблиці курсової роботи повинні нумеруватися. Є кілька варіантів оформлення:

  • Цифри проставляються послідовно, по мірі розміщення даних у тексті – Таблиця 1, Таблиця 2 тощо. Це стандартний і найпоширеніший варіант.
  • Є альтернативний варіант – з нумерацією розділів. Тоді буде використано дві цифри, розділені крапкою: перша – розділ курсової роботи, друга – номер таблиці у цьому розділі. Наприклад, Таблиця 2.1.
  • Ще один спосіб – змішана нумерація із застосуванням літер і цифр, що припускає облік номера додатка. Наприклад, Таблиця А. 3. Звідки беруться ці букви? У відповідності з загальними правилами оформлення для позначення додатків використовуються латинські літери.

 

Назва йде відразу після номера. Між цифрою і заголовком проставляється тире, крапка не потрібна ні в цій частині, ні після назви. Правильний приклад:

Таблиця 1.2 – Суб’єктивні фактори розвитку девіантної поведінки

 

При перенесенні на наступний аркуш також дублюється назва та номер таблиці. Рекомендований обсяг назви – від 2 до 5 слів. Обов’язковими критеріями є стислість, ємність, лаконічність.

 

Для таблиці і назви використовується той же кегль, шрифт та інтервал, що і для основного тексту. В окремих випадках допускається зменшення шрифту внутрішнього змісту рядку.

 

Важливо! За правилами ДСТУ та ГОСТ слово «Таблиця» в курсовій роботі завжди пишеться повністю, без скорочення та із великої літери.

 

Внутрішній табличний матеріал і його оформлення

 

У відповідності з загальноприйнятими нормами матеріал всередині таблиці повинен оформлюватися з урахуванням наступних правил:

  1. Початком заголовку повинна бути прописна буква, а підзаголовків – малі літери.
  2. Найменування стовпців і заголовків повинно бути в однині.
  3. Точка після найменувань структурних елементів таблиці не ставиться.
  4. Переважно розставляти заголовки і підзаголовки горизонтально. Для вертикального розташування потрібно обґрунтування (наприклад, специфіка подачі інформації, формули, довгі числові значення).
  5. Окремі стовпці і цифрові показники вирівнюються по центру, а построкові заголовки – по лівій стороні.
  6. Якщо окремі рядки або графи дублюють один і той же текст, в них другий раз достатньо написати фразу «Те ж», у всіх подальших просто проставляються лапки. Однак пам’ятайте, що лапки неприпустимі, якщо дублюються хімічні символи, знаки, марки, математичні символи.
  7. Якщо в якій-небудь статті інформація не наводиться, обов’язково повинен стояти прочерк.

 

Найпоширеніший питання – який шрифт, який використовується всередині таблиць. Текст у стовпчиках і клітинках може бути менше основного на 1-2 позиції. При цьому не рекомендується використовувати значення менше 10 шрифту. Головна умова – розбірливість і читабельність.

 

Таблиці, як правило, не розписуються яскравими фарбами і не форматуються різними інструментами текстового редактора. Якщо вас мучить творчий порив, запитайте дозволу у викладача.

 

Головним орієнтиром залишаються методичні рекомендації конкретної кафедри по курсовим роботам. Вони можуть містити уточнення і доповнення, які будуть враховуватися при здачі курсової роботи.

 

Важливо! Враховуючи специфічність таблиць, оцініть результат не тільки на екрані, але і в роздрукованому вигляді. Будьте готові до того, що після перевірки вже на аркуші А4 можуть знадобитися коригування і перенесення значень.

 

Пам’ятайте, завжди є альтернативний варіант. Наприклад, звернутися за допомогою в компанію «Диплом-Центр». Ми виконуємо найскладніші курсові роботи на замовлення та інші студентські роботи швидко, якісно в суворій відповідності з вимогами.

Залиште відгук

Ваш e-mail не буде опублікований

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ