Як написати гіпотезу в дипломній роботі?

Gipoteza

Вам знайоме поняття методологічних інструментів дослідження? Якщо що, одним з них вважається гіпотеза. Написання дипломної роботи сміливо називається часом, коли офіційно можна «порозумувати» і гнути свою лінію. Іншими словами – висловлювати наукові припущення. Головне, щоб вони спиралися на факти і були обґрунтованими.

 

Гіпотеза: поняття та ознаки

Термін має давньогрецьке походження і буквально перекладається як «припущення», «основа». Минають століття, а таке трактування не втрачає актуальності. У кожній студентській або науковій роботі, яка вважається дослідженням, обов’язково повинно бути наукове припущення. Якщо воно доведено за підсумком – все не дарма.

Гіпотеза дослідження є однією з ключових складових наукового дослідження. Вона є передбаченням або припущенням, що формулюється на основі попередніх спостережень, логічного мислення, літературних даних або інших джерел інформації. Гіпотеза виступає як початкове припущення про зв’язок між двома або більше явищами або про можливий вплив одного явища на інше.

Основна мета гіпотези полягає у тому, щоб підтвердити або спростувати її за допомогою дослідження, експерименту або спостереження. Гіпотеза виступає своєрідним керівником дослідження, який визначає його напрямок і дає настанови щодо проведення подальших дослідницьких кроків.

Гіпотеза повинна мати кілька характеристик:

 1. Фальсифікованість: Гіпотеза повинна бути формульована таким чином, що її можна спростувати або підтвердити шляхом дослідження. Вона повинна бути достатньо конкретною, щоб зробити можливим перевірку через експеримент або спостереження.
 2. Причинно-наслідковий зв’язок: Гіпотеза має вказувати на наявний або припущений зв’язок між двома або більше явищами. Вона може передбачати, що зміна одного явища спричиняє зміну в іншому.
 3. Підтримка науковими доказами: Гіпотеза повинна ґрунтуватися на попередніх дослідженнях, теоретичних концепціях або інших наукових доказах. Це допомагає підтвердити ймовірність правильності гіпотези та показати, що дослідження має наукову основу.
 4. Модифікованість: Гіпотеза може бути модифікована або вдосконалена після проведення дослідження і отримання результатів. Вона може стати основою для подальших досліджень та розвитку наукового знання.

Гіпотеза дослідження визначає початкові рамки дослідницької роботи та створює основу для подальших кроків у вивченні певного явища. Вона є важливою складовою наукового процесу, спонукаючи вчених до здобуття нових знань, розуміння причинно-наслідкових зв’язків та розвитку наукової парадигми.

Гіпотеза – це не фантазія і не уява. Під нею повинна бути реальне наукове підґрунтя. Звичайно ж, ніхто не доводить очевидні висновки. Такий легкий шлях помилковий і веде в нікуди. Сам факт існування такого припущення відображається у вступі до наукової роботи. На цьому етапі не можна говорити про доведеність чи експериментальне спростування. Формулювання гіпотези в дослідженні є сигналом, що автор повинен діяти, тобто збирати докази і аргументи для її підтвердження.

Може бути і зворотний сценарій – як піде. Початкові наукові припущення часто призводять не туди. В такому випадку на одному чесному слові диплом не захистити. Потрібна інша гіпотеза, яка хоча б частково буде доведена.

 

При написанні дипломної роботи нормальна практика – міняти формулювання гіпотези. Тому остаточний варіант, як правило, прописується після завершення роботи над теоретичним та практичним розділом

Наукове припущення, також відоме як наукове припущення, є вихідною точкою наукового дослідження. Це твердження, яке робиться на основі попередніх знань, спостережень, даних або логічного мислення, що потребує подальшої перевірки або дослідження. Наукові припущення формулюються з метою пояснити явища, встановити зв’язки або передбачити результати дослідження.

Основні риси наукових припущень:

 1. Логічна основа: Наукові припущення повинні бути логічно зв’язаними з попередніми даними або теоретичними концепціями. Вони мають ґрунтуватися на науковій логіці та розумовому мисленні.
 2. Тестова перевірка: Наукове припущення має бути таким, що його можна перевірити за допомогою дослідження, експерименту або спостереження. Воно має бути перевіряємим та спростовуваним.
 3. Прогностичний характер: Наукові припущення можуть бути спрямовані на передбачення результатів дослідження або встановлення зв’язку між явищами. Вони допомагають науковцям формулювати гіпотези та розробляти дослідницькі плани.
 4. Інноваційність: Наукові припущення часто включають нові ідеї, які можуть привести до розширення наукового знання або внесення нових відкриттів у відповідну галузь.

Наукові припущення є важливою частиною наукового методу, який базується на формулюванні гіпотез, тестуванні їх та знаходженні відповідей на наукові питання. Вони допомагають вченим розвивати нові теорії, встановлювати зв’язки та розуміти природу явищ.

Етапи створення і розвитку гіпотези

Завдання студента-дипломника – довести спроможність висунутої гіпотези. Але до цього бажаного фінального етапу потрібно прийти. І ось які ступені доведеться здолати:

 1. Вивчення теми і проблематики по ній. Оцінка факторів, які «виходять за берега», вимагають свіжого погляду і переоцінки або зовсім не охоплюються ні в одну відому теорію. Такої наукової «цілини» достатньо, враховуючи, як динамічно розвиваються технології і виникають соціальні процеси.
 1. Формулювання гіпотези. Цей пункт вважається найскладнішим, як не дивно. Часто спрацьовує принцип: все розумію, а сказати не можу. Виявлені факти потрібно пояснити, це ж не НЛО (хоча і там бажаючих підтвердити мільйони гіпотез вистачає).
 1. Дослідження наукового припущення і прогноз, які наслідки з нього можуть утворитися. Тут включається науковий Ванга і прораховуються наперед не тільки теоретичні положення, але і наслідки.
 1. Нова гіпотеза порівнюється з усіма наявними відкриттями, фактами, аксіомами по темі. Якщо влучень і дублювання немає – Бінго. Можна формулювати нове знання і активно працювати в напрямку його підтвердження. Спростування – теж результат. Але для успішного захисту дослідження його не вистачить.

Науці і практиці відомо два дієвих способи перевірки гіпотези: встановлення взаємозв’язку між величинами, які цікаві вченому, або активний експеримент

 

Перевірка правильності формулювання гіпотези

У науковому тексті припущення формулюються з використанням таких виразів: «якщо – то», «за умови – що», «слід очікувати», «передбачається, що». Далі потрібно впевнитися, що за цими фразами не слідує очевидний фактаж або аксіоми, тобто загальновідомі і загальноприйняті твердження, які вже не доводяться в науці.

Якщо цей етап перевірки пройдено, зверніть увагу на наявність не уточнених понять, які самі по собі ще потрібно доводити і досліджувати. Простіше кажучи, не потрібна матрьошка з гіпотез. Обов’язково повинен простежуватися прямий зв’язок з об’єктом і предметом дослідження, тобто вони повинні бути з «одного тіста».

І головне – гіпотезі важливо бути пізнавальною і значущою з наукової або практичної точки зору. Інакше дослідження втрачає логіку і корисність.

 

Успіх дипломного дослідження багато в чому залежить від того, наскільки грамотно сформульована гіпотеза. Завжди потрібно бути готовим до питань на захисті, щоб відстояти спроможність припущення

 

Якщо дипломний проект підготовлений компанією «Диплом Центр», він приречений на успіх. Ми знаємо всі тонкощі підготовки досліджень будь-якої складності, тому що спеціалізуємося за цим профілем багато років. Пропонуємо ідеї, втілюємо ваше бачення, чітко виконуємо норми і рекомендації і робимо все, щоб ваш захист диплому пройшов бездоганно.

Залиште коментар до статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Right Menu Icon