Як оформити додаток у дипломі?

Думка про те, що додатки до диплома є менш значущою частиною роботи, помилкова. Насправді, саме в додатках найкраще проглядається якість виконаної роботи, глибина аналізу досліджуваної проблеми і рівень підготовки студента в цілому. Додатки мають бути не тільки правильно підібраними (часом виносити інформацію в кінець роботи просто немає сенсу – робити додатки винятково заради їхньої наявності теж не варто, їхнє використання має бути виправданим), а й оформленими відповідно до ДСТУ.  Що ж таке додатки в дипломній роботі і як правильно їх оформляти розглянемо в цій статті.

 

Що таке додаток до диплома?

Додаток до дипломної роботи – це наочні матеріали, які покликані розкрити авторську методику або алгоритми дослідження. Вони можуть бути виділені в окрему частину з різних причин:

  • Графіки, креслення, діаграми можуть не поміщатися на стандартний аркуш А4. Адже вони мають бути читабельними і покликані наочно демонструвати проведені студентом дослідження;
  • Непрезентабельний зовнішній вигляд – великі таблиці в середині роботи виглядають трохи дивно. Наприклад, ваша робота присвячена теоретичній проблемі, і ви вирішили дослідити підходи до розуміння якогось поняття, сформувавши їх у вигляді таблиці. Який сенс ці 20–30  рядків включати в основну частину роботи?
  • Нестандартне оформлення. Наприклад, ви придумали якусь анкету (актуально для психологів, менеджерів тощо), на підставі якої провели своє дослідження і сформулювали висновки – вставляти її в текст роботи буде дивно. А ось додаток у вигляді розробленої студентом анкети – те, що треба.

Також додатками можуть бути різні фотокартки, описи обладнання, яке застосовувалося під час проведення дослідження, формули тощо.

 

Правила оформлення додатків у дипломі за ДСТУ

  • Додатки є продовженням дипломної роботи і їх зазначають у міру їх згадування по тексту дипломної роботи. Кожен наступний додаток треба розміщувати на новій сторінці. Зазвичай праворуч сторінки пишеться слово “Додаток” із зазначенням його номера (літери).
  • Текст кожного додатка, за необхідності, може бути розділений на розділи, підрозділи тощо. На практиці студенти намагаються уникати такої плутанини, оскільки це захаращує і сам додаток, і роботу, і може створити труднощі при оформленні посилань.
  • Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують послідовно великими літерами українського алфавіту, за винятком букв “Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь” у межах кожного додатка арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Додатки можуть також позначатися літерами латинського алфавіту.

У разі повного використання букв української та латинської абетки допускається позначення додатків арабськими цифрами.

  • Джерела, що цитуються тільки в додатках, мають розглядатися незалежно від тих, що цитуються в основній частині роботи, і мають бути перелічені наприкінці кожного додатка в переліку посилань.

 

Як оформити додаток у плані дипломної роботи?

У плані дипломної роботи кожен додаток не варто виділяти окремо. Їх позначають просто “ДОДАТКИ” і навпроти пишуть сторінки, на яких вони містяться.

Прописувати сторінки кожної програми в плані не варто. Це буде його “захаращувати”.

Як оформити посилання на додатки диплома?

У тексті посилання прописується в круглих дужках. Це може бути в такому вигляді: “Розроблена анкета (див. Додаток А) дала змогу сформулювати висновки про…” тощо. Буває таке, що диплом містить додатки, які складаються з кількох розділів. У такому разі оформлення буде трохи ускладнене. Наприклад: Рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А. Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією. Якщо в дипломній є тільки один додаток, то він позначається “Додаток А”.

Якщо вам не вдається знайти потрібний матеріал для підготовки роботи, знайдена інформація не дозволяє скласти логічний і послідовний план або ж науковий керівник сказав, що весь підготовлений текст потрібно правити, а на це просто немає сил і бажання, то вам варто замовити дипломну роботу в нашій компанії “Диплом Центр”. У нашій компанії ви можете оформити замовлення на диплом з банківської справи, дизайну, журналістики, маркетингу, ресторанної справи, педагогіки, товарознавства і не тільки. Наші автори прекрасно знають всі вимоги, які висуваються до робіт такого плану і обов’язково зроблять все на вищому рівні. Вам точно не доведеться червоніти перед науковим керівником за низьку унікальність, наявність плагіату тощо. Автори підготують роботу, в якій буде чітко прописано актуальність, об’єкт і предмет дослідження, мету і завдання роботи, в якій практична складова буде логічним продовженням теорії тощо.

Виходячи з наведених базових правил, можна зробити висновок, що правильне оформлення додатків має значущий вплив на загальний вигляд та якість наукової роботи. Згідно зі стандартами та вимогами, додатки повинні бути логічно структуровані, чітко позначені номерами та найменуваннями, містити необхідну інформацію для підтвердження аргументів та результатів дослідження. Вони доповнюють основний текст роботи і надають можливість читачу глибше розібратися у темі дипломної роботи.

Запам’ятайте, що дотримання правил оформлення додатків є важливою частиною процесу підготовки дипломної роботи і може вплинути на її оцінку. Тому важливо докладати зусиль для того, щоб додатки були зрозумілими, лаконічними і відповідали всім необхідним вимогам.

 

  • Скільки додатків має бути в дипломі?

Такого поняття, як “повинно” тут не існує. Додатків може не бути зовсім, оскільки все залежить від обраної теми дослідження, її спрямованості тощо.

 

  • Скільки коштує дипломна робота в “Диплом Центр”?

Орієнтовно дипломна робота коштує від 3500 грн,   але це  орієнтовна вартість – все залежить від спеціальності, обраної теми дослідження, індивідуальних вимог ЗВО до оформлення тощо. Однак, можете бути впевнені в тому, що наші ціни найкращі на ринку і повністю відповідають критерію “ціна-якість”.

Залиште коментар до статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Right Menu Icon