План дипломної роботи

Останній курс навчання в університеті – це не тільки передчуття нового життя, це ще й написання диплома. Поки студенти не стикаються з дипломом, їм здається, що нічого складного в цьому немає і диплом є “курсовою, яка просто трохи більша за обсягом”. Однак це докорінно неправильно. Дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, в якій студент покликаний продемонструвати свої знання та навички, які він отримав за роки навчання у ВНЗ. У дипломі студент показує свої вміння критично мислити, аналізувати великі обсяги інформації, формулювати логічні висновки тощо.

Крім того, дипломна робота гармонійно поєднує в собі практичну та теоретичну частини та передбачає формулювання корисних пропозицій для: удосконалення методики проведення тих чи інших заходів, усунення прогалин у законодавстві і не тільки (все залежить від спеціальності та обраної теми дослідження). У всьому ж іншому дипломна робота справді схожа з курсовою – йдеться про високий рівень унікальності, відсутність плагіату, дотримання всіх вимог оформлення (відступи, шрифти тощо).

Щоб розпочати написання диплома, треба передусім придумати план.

 

План та зміст дипломної роботи

План дипломної роботи є показником того, наскільки всебічно розкрито тему ВКР, які проблеми висвітлюються в роботі, і в чому полягає актуальність роботи. У плані треба повністю розкрити тему диплома, показати актуальність обраної проблеми, продумати логіку і послідовність питань, що розглядаються.

Зміст – це той самий план дипломної роботи, лише у більш розгорнутому вигляді та із зазначенням місця розташування інформації.

 

Навіщо потрібний план дипломної роботи?

По суті, план покликаний обмежити студента в його наукових дослідженнях. Дипломна робота – досить об’ємна письмова робота, у процесі підготовки якої можна “ненароком піти не у той степ”. Студенти, які дотримуються погляду, що план не потрібен і його можна дописати потім, коли робота буде готова, дуже помиляються. Якщо не продумати відразу логіку проведення дослідження, то можна уникнути теми, не знайти в майбутньому зв’язку між теоретичною і практичною частинами, а також кореляції між планом і змістом.

 

Структура плану дипломної роботи

Найчастіше дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів (у деяких випадках – чотирьох), висновків, списку використаної літератури та додатків, якщо такі є (зазвичай до додатків виносять великі таблиці, графіки, розроблені студентом анкети тощо). План дозволяє з одного погляду оцінити приблизний зміст дипломної роботи, його відповідність темі, меті написання та поставленим завданням.

 

Перший розділ плану дипломної традиційно присвячений теоретичним питанням, в ньому розкривається інформація про об’єкт, що вивчається, або явище. Як правило, розділ називають із використанням таких кліше, як “Теоретичні питання…”, “Теоретико-методологічні основи…”, “Загальні положення…” тощо. Перший підрозділ зазвичай присвячений вивченню понятійно-категоріального апарату обраної теми дослідження. У ньому наводяться базові визначення, аналізуються особливості тих чи інших термінів (у висновках до розділу доречно написати власне розуміння терміну). Тут же можна розглянути принципи, функції, завдання явища, що вивчається тощо (можна винести це в окремий підрозділ – все залежить від обсягів роботи). Наступний пункт зазвичай присвячений розгляду видів явища, що вивчається (його можна назвати “Класифікація…”, “Види…” тощо). Далі у роботі зазвичай розглядається методологія. У роботах, які виконуються студентами юридичних ВНЗ, цей пункт може бути замінений на такий, що присвячений аналізу нормативної бази.

 

Другий розділ – практична складова дипломної роботи. Він присвячений або діяльності конкретного підприємства або організації, або питання правозастосування в конкретному регіоні (області, місті, країні). Якщо у роботі проводитиметься аналіз діяльності підприємства, то розділ можна назвати так: “Характеристика діяльності підприємства…”, “Загальна характеристика роботи…”. Далі, як правило, аналізуються фінансові результати діяльності підприємства (з назвою нічого мудрувати не потрібно, зазвичай її прописують у такому форматі “Аналіз фінансового стану підприємства (назва)”). Якщо у розділі висвітлюються питання, що стосуються всієї країни, а не діяльності окремої компанії, доцільно у першому підрозділі прописати нормативно-правові акти, якими регулюються ті чи інші правовідносини. У другому підрозділі зазвичай описується ситуація, яка має місце на даний момент. Третій пункт найчастіше присвячений власне аналізу об’єкта, що вивчається.

 

Третій розділ диплому, як правило, носить рекомендаційний характер – у ньому студент має освятити основні ідеї щодо вирішення існуючої проблеми, базуючись на проведеному аналізі, роботах вчених та власному досвіді. Іноді у цей розділ виносять міжнародний досвід. Сформулювати назву можна так: “Рекомендації щодо вдосконалення (об’єкт) на основі досвіду країн Європи”, “Досвід зарубіжних країн у вирішенні питань…” тощо.

Після розділів дипломної роботи пишуться «Висновки» та «Список використаної літератури» (“Список використаних джерел”).

 

Часті помилки студентів при складанні плану дипломної роботи

Складання плану дипломної ніяк не можна назвати найскладнішим завданням у процесі написання роботи, проте при його підготовці студенти допускають величезну кількість помилок, серед яких:

  • відсутність послідовності. Не варто пропускати якісь питання і важливі моменти через складність їх підготовки та аналізу. Викладач все одно помітить цей прийом і виправить все;
  • невідповідність плану та змісту роботи. Тут звичайно питання не лише до самого плану, а й до тексту роботи – все, що написано на сторінках ВКР, має розкривати сформульовані в плані тези;
  • відсутність зв’язку між теорією та практичною частинами дослідження;
  • наявність пунктуаційних та орфографічних помилок.

 

Якщо на складання плану та написання самої роботи немає ні сил, ні натхнення, ні вільного часу, радимо не затягувати та замовити дипломну роботу в нашій компанії. Ми працюємо тільки з найкращими авторами, які впораються з будь-яким поставленим перед ними завданням. Серед переваг співпраці з нами можна відзначити не лише широкий діапазон тем та високу якість підготовки робіт, а й: високу швидкість підготовки письмових робіт, дотримання термінів, доступні ціни на послуги.

 

  • Скільки часу потрібно на підготовку плану дипломної роботи?

Усе індивідуально. Насправді на написання сторінки тексту потрібно 15 хвилин, проте, щоб продумати всі нюанси, знадобиться чимало часу і попередній аналіз існуючої проблеми та літератури на тему дослідження.

 

  • Скільки розділів варто включати до дипломної?

Зазвичай дипломна робота складається із 3 розділів. У деяких випадках диплом може включатися 4 розділи.

Залиште коментар до статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Right Menu Icon